Wedstrijdcatalogus Holland Image Circuit nog verkrijgbaar

Vele bezoekers van de bijeenkomst in Rijen waarop de prijzen werden uitgereikt hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid daar de catalogus aan te schaffen van het Holland Image Circuit. Daarin zijn niet alleen een groot aantal bekroonde foto’s opgenomen van de Rainbow Challenge, maar ook van de vier andere salons die onderdeel uitmaken van het circuit. De catalogus kan nog worden nabesteld en is, uiteraard, ook beschikbaar voor degenen die niet aanwezig konden zijn. De prijs bedraagt € 10,- . Belangstellenden kunnen per mail contact opnemen met onze secretaris.
11.3.2018