Henk-Jan de Weert lid van verdienste NVBG

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG) heeft Henk-Jan de Weert op 30 oktober benoemd tot lid van verdienste. De benoeming was een blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet binnen de vereniging. Henk-Jan, een bekend av-maker van het eerste uur, ondersteunde de vereniging met name op het technische vlak. Jaar na jaar verzorgde hij de technische voorbereiding bij tal van av-festivals en zat hij tijdens de festivals ‘achter de knoppen’.
Het bij de onderscheiding behorende ereteken werd hem opgespeld tijdens het jaarlijkse, nationale av-festival van de NVBG.
4-11-2021