Algemeen

Algemeen

FA-Rijen (Foto-amateurs Rijen) is een club van actieve, enthousiaste fotografen. De clubleden komen elke woensdagavond bijeen in Cultureel Centrum de Boodschap (Rijen) voor het bespreken van elkaars werk en voor andere activiteiten die een stimulans kunnen zijn voor de kwaliteit en de creativiteit van hun foto’s. Op deze site kunt u een indruk krijgen van hun werk. De club is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen (Fotobond) en de afdeling Brabant-West van deze bond.

Clubavonden

De programmacommissie stelt jaarlijks een programma op. De commissie wisselt op gezette tijden van samenstelling. Dat houdt het programma creatief en afwisselend. Wat regelmatig terug komt op de clubavonden zijn bij voorbeeld de bespreking van eigen werk, samen fotograferen (binnen of buiten), kijken naar en praten over werk van gasten, of het voorbereiden van de jaarlijkse expositie.
Vaak wordt gevraagd of de club ook iets doet aan algemene foto- en cameratechniek. Natuurlijk praten leden daar onderling wel over, maar het is geen clubactiviteit. Mensen die meer willen oefenen met diafragma, sluitertijden, soorten lenzen en dergelijke kunnen beter een cursus zoeken die daar specifiek voor bedoeld is. Ook het bewerken van foto’s is geen vast onderdeel van de clubavonden.

Wedstrijden

Lang niet alle clubleden nemen deel aan fotowedstrijden. Maar verschillende leden zijn wel actief in het ‘wedstrijdcircuit’ en hebben daarin ook hun sporen verdiend. Voor de liefhebbers zijn er de wedstrijden van de Fotobond, de Benevisie en tal van andere nationale en internationale competities. Als club doet FA-Rijen mee aan de BondsFotoWedstrijd. Zelf organiseert FA-Rijen, samen met vier andere fotoclubs, elke twee jaar een prestigieus ‘fotosalon’, de Rainbow Challenge. Meer informatie over de internationale activiteiten van de club onder Internationaal.

Lid worden of meer informatie?

In principe kan iedereen, die fotografie als hobby heeft, lid worden van FA-Rijen. De club telt (maximaal!) 30 leden. Meestal is er een wachtlijst. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het contactformulier. Ook voor andere vragen of reacties kan dit formulier worden gebruikt.

Internationaal

FA-Rijen is ook internationaal actief. Diverse leden sturen foto’s in naar internationale salons en behalen daar ook prijzen en acceptaties. Achter de namen van de clubleden in de Galerij op deze site staan de titels vermeld die ze daarmee hebben behaald.

Daarnaast is FA-Rijen medeorganisator van een grote internationale fotowedstrijd (de Rainbow Challenge) en een internationale AV-wedstrijd (Challenge 321).

Rainbow Challenge

De door FA-Rijen georganiseerde Rainbow Challenge is een van de vijf salons die samen het Holland International Image Circuit vormen. Dit Circuit, en dus ook de Rainbow Challenge, wordt om de twee jaar georganiseerd. In 2012 werden door meer dan 1200 fotografen (uit meer dan 65 landen) zo’n 12.200 foto’s ingezonden voor het Circuit. Deze foto’s worden voor elk salon apart gejureerd: een gigantische klus.

De vijf betrokken fotoclubs organiseren zelf de prijsuitreiking voor ‘hun’ salon. De aanwezigen krijgen dan projecties te zien met de beste beelden. Alle voor het Circuit geaccepteerde beelden worden opgenomen in een catalogus.

Specifieke informatie over het Circuit, zoals het reglement voor deelname,  is te vinden op de site van het Holland International Image Circuit.

Challenge 321

Challenge 321 is een jaarlijkse  internationale wedstrijd voor korte  AV-producties (diaporama’s). De wedstrijd wordt vanuit Duitsland georganiseerd. FA-Rijen is een van de ‘hosts’ voor deze wedstrijd, en doet, in de oneven jaren (in de even jaren wordt de Raunbow Challenge georganiseerd), mee aan de jurering. In die jaren worden tijdens haar jaarlijkse expositie een aantal hoog scorende inzendingen vertoond. Daarmee is  een unieke gelegenheid gecreëerd om in Nederland (Rijen!) kennis te nemen van internationaal AV-werk. Clubs uit Duitsland, Australië, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika treden eveneens op als host voor de wedstrijd.

Voor deelnemers is er één belangrijke regel: de productie mag niet langer zijn van 3 minuten en 21seconden. Het onderwerp is geheel vrij.

Alle wedstrijdvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn hier te vinden.